YES logo Cankarjeva
Združujemo najuspešnejše in najzanimivejše posameznike, zato se pri nas nenehno rojevajo nove ideje, priložnosti in kakovostne povezave.

Srečanja

YES je v 20 letih obstoja postal več kot poslovni klub. Postal je stičišče novih prijateljstev in izhodišče posameznikom težko dosegljivih doživetij.

Člani se udeležujejo vrhunskih dogodkov doma in v tujini, odhajajo na konference, smučanja, jadranja ter poslovne obiske koroporacij in tehnoloških velikanov kot so Google, Facebook, Tesla in podobni.

Redna srečanja članov so raznolika, od gala prireditev, prek športnih tekmovanj, strokovnih konferenc do sproščenega druženja z uspešnimi akterji svetovne ekonomije.

Veščine

YES srečanje, Bruselj 2017

YES srečanje, Ernesto Illy, Ljubljana 2010

Izjemni poslovni rezultati so nemogoči brez osnov v financah, prodaji in vodenju. Zato smo v Yesu zasnovali Poslovno Akademijo.

Člani to ocenjujejo kot nekaj najboljšega, saj pridejo v stik z elitnim znanjem in oprijemljivimi izkušnjami vodilnih praktiktov z bogatimi mednarodnimi izkušanjmi na teh področjih. Mnogi izmed predavateljev so na svoji poti postali globalni market leaderji na svojih področjih.

Letne konference so dogodki, kjer odpiramo najbolj progresivne teme sedanjosti in prihodnosti našega življenja kot so umetna inteligenca, elektronsko poslovanje, robotika, kripto tehnologije, bio inženiring, raziskovanje vesolja in podobno.

YES srečanje, Maye Musk, Ljubljana 2017

Slovenija je majhna dežela, zato trg pogosto postane premajhen, prav tako hitro zmanjka sogovornikov na določenem področju. Zato smo oblikovali močne povezave v tujini, kamor se s člani večkrat letno prodamo na bilaterale, konference, obiske tovarn, laboratorijev in mednarodnih organizacij.

Iskanje rešitev

Združenje YES ni organizacija, ki bi bila primarno usmerjena v poslovno sodelovanje med člani, temveč nas zanima povezovanje ljudi, ki si želijo zanimivih pogovorov, zabavnih druženj in novih znanj. Kljub temu pa so se v zadnjih 20 letih oblikovale številne priložnosti in ideje, ki so jih nekateri člani skupaj uresničili.

V združenju smo vzpostavili več digitalnih komunikacijskih kanalov, v katerih neprekinjeno poteka intenzivno izmenjevanje idej, pobud in poslovnih priložnosti.

Fundacija

Fundacija Združenja YES je od svojega začetka do danes donirala sredstva v višini več kot 300.000 €. Veliko denarja smo namenili razvoju mladih. Zadnja donacija je bila nakup 50 prenosnikov za otroke socialno ogroženih družin. Vsako leto štipendiramo 5 obetavnih talentov na akademskih, športnih in umetniških področjih. Osrednji vsakoletni dogodek Fundacije je dobrodelna dražba.

YES Future

Hitro rastoča skupina znotraj Yesa so lastniki visokotehnoloških podjetij na področjih e-commerce, kripto in drugih panog, kjer vznikajo inovativne ideje in se izmenjujejo specifične izkušnje na temo visokotehnoloških zagonskih podjetij.

YES Future

želim kandidirati za članstvo

Prijava